Nikola Kozlová

t.č. mateřská dovolená

http://www.psycholog-vaculikova.cz/wp-content/uploads/2016/01/kozlova-square-300x300.jpg

Psycholog v předatestační přípravě

Absolventka jednooborové psychologie Univerzity Palackého v Olomouci.

Bakalářské studium jednooborové psychologie jsem absolvovala na Ostravské univerzitě v Ostravě, navazující magisterské na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti jsem zařazena do specializační přípravy v oboru klinická psychologie. Zajímám se především o problematiku psychosomatiky.

Důležitou součástí mého života jsou zvířata, která miluji.

„Běžíme, co nám nohy stačí do budoucnosti, běžíme tak rychle, že nám utíká přítomnost. A minulost nám mizí v prachu, který jsme zvířili svým během.“

(Boris Vian)