Monika Biolková

t.č. mateřská dovolená

http://www.psycholog-vaculikova.cz//wp-content/uploads/2016/01/DSC_0498-300x300.jpg

Psycholog v předatestační přípravě

Jsem absolventkou jednooborového studia na FF UP v Olomouci, rok zakončení 2011.

Jsem frekventantkou výcviku v Jungovské psychoterapii.

Mám za sebou mnoho vzdělávacích kurzů a odborných seminářů - Rorschachův kurz, Vývojová psychopatologie, práce s pískem a projektivními metodami, kreativními kartami a další.

Jsem zařazena do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie.

Mé pracovní zkušenosti započaly v nestátním psychiatrickém zařízení zaměřeném na terapii závislostí, kde jsem absolvovala další kurzy zaměřené adiktologicky.

Kromě toho ráda cestuji, čtu, věnuji se hudbě a hraní na různé hudební nástroje, odpočívám a pro mne neméně důležitou součástí života je příroda.

„Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější.“

Lao-c´