Ester Gawlasová

psycholog v předatestační přípravě

Absolventka jednooborové magisterské psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Bakalářské studium jednooborové psychologie absolvováno na Ostravské univerzitě. Zařazena do specializační přípravy v oboru klinická psychologie.

Od roku 2020 jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze. Tento psychoterapeutický směr pomáhá člověku přijímat svůj život za všech okolností a důvěřovat, že pro každou životní situaci lze hledat východisko, pokud zaujmeme vhodný postoj. Terapeutickou spolupráci směřuji na porozumění symptomu v kontextu životního terénu klienta a hledání možností, jak prožít (v rámci daných životních okolností) zdravý a naplněný život.

Umět se dobře nadechnout a vydechnout, naučit se cíleně uvolnit – to je základ pro duševní klid. A proto ráda používám dechové a relaxační techniky, hypnózu a práci s tělem jako pomocné metody na cestě za spokojenějším životem.

 

„Člověk může přijít o všechno kromě jediného : nikdo mu  nemůže vzít „poslední lidskou svobodu“ – vybrat si za jakýchkoli okolností svůj vlastní přístup, svou vlastní cestu.

Viktor E. Frankl