Psychoterapie

Psychoterapie je záměrné a cílené používání psychologických/psychoterapeutických prostředků k terapii, tzn. Dosahování prospěšných změn v životě člověka. Měla by tedy sloužit ke zlepšování celkové kvality života klientů. Může mít různé podoby, měla by však vždy respektovat nejnovější vědecké poznatky. Zároveň psychoterapeut by měl být VŹDY kvalifikovaný odborník, který se kontinuálně vzdělává a podstupuje supervizi.

Psychoterapie může být vedena individuálně v jednotlivých setkáních pouze s jedním člověkem, může mít ale také podobu párové, rodinné či skupinové terapie, vždy podle potřeb klienta a psychoterapeutického zaměření terapeuta.
Zde v ambulanci se věnujeme široké škále problematiky od zátěžových životních situací, krizí, přes terapeutickou intervenci u psychosomatických a somatických chorob, podpůrné vedení rodinných příslušníků a v neposlední řadě také psychologickému poradenství.

Psychologické poradenství je také podstatnou součástí psychologické praxe, je zaměřena spíše na aktuální zvládnutí náročné situace, může mít charakter KRIZOVÉ INTERVENCE, na rozdíl od psychoterapie neusiluje o hlubší a dlouhodobější změnu (např. v osobnosti).

V psychologickém poradenství a psychoterapii lze použít nejrůznější přístupy, postupy a metody – dle zaměření psychoterapeuta (tzv. „psychoterapeutické školy“). Od hypnoterapie přes práci s pískem (sand tray a sand play) a dalšími projektivními metodami a symbolickým materiálem (včetně práce se sny, kresbou, kreativními kartami apod).

Formy psychoterapie

Rodinná

V době,kdy náš svět upřednostňuje individualitu, zůstala rodina (ze které ovšem jednotlivec vyšel) nenápadně v pozadí. Málokoho napadne hledat v ní zdroj zdraví a nemoci. Uvědomované zkušenosti z vlastní rodiny pomohou porozumět některým událostem v našem životě které byly dosud zastřené, temné. Psychoterapeut pracuje s celou rodinou na řešení problému. /např. dítě v manželské krizi, poruchová komunikace v rodině, problémy s dospívajícími v rodině, těžké situace s nemocným v rodině apod.)

Individuální

je nejrozšířenější, klient má terapeuta sám pro sebe a pro porozumění svým problémům a léčbu potíží má pro sebe celý čas sezení. Zejména při dlouhodobější spolupráci může terapeut svého klienta dobře poznat a to využít při společném hledání cesty ven z trablů klienta.

Párová

psychoterapeut pracuje s partnerským párem. Neutralita terapeuta je nezbytnou podmínkou.
Terapie předpokládá,že motivovaní jsou oba partneři.Nezřídka je jeden z klientů donucen svým partnerem,což narušuje proces „úzdravy.“ Dle zakázky klientů psychoterapeut pomáhá např. hledat cestu k řešení partnerské krize, společné komunikace, vyjasňování očekávání ve společném životě, řešení problémů,které způsobují nesoulad.