Psychosomatické poruchy

Současná psychosomatika vyvozuje, že emoce mohou zásadním způsobem ovlivnit fungování jednotlivých orgánů. Emoce vždy provázejí fyziologické procesy. Neexistuje emoce bez paralelních důsledků. Dá se říci,že psychosomatická porucha vzniká tehdy,když biologie těla není s to čelit psychickým zátěžím..

Psychosomatické poruše, či onemocnění, většinou předchází dlouhotrvající stres,který si klient často sám ani neuvědomuje.

Jednotlivé případy psychosomatických onemocnění, známé v běžné řeči:

  • „když se v člověku úzkostí zastaví srdce“
  • „když srdce pádí jako splašené“, „člověka z toho bolí srdce“
  • „srdce mu to může utrhnout“
  • „nemůže to strávit“, „když člověk nevyjde z průjmu“
  • „když se hlava může rozskočit“

V psychoterapii pak psychický problém musí být řešen průběžně s terapií tělesné nemoci.
Při vyloučení organické příčiny nemoci u dětí nečastěji známe bolesti břicha, nechutenství, noční i denní pomočování, potíže s vyprazdňováním, ekzémy na kůži a další.

U dospělých klientů se setkáváme se širokou škálou potíží souvisejících s trávením, kožními problémy, gynekologickými záněty a různými bolestmi páteře, hlavy atd.