Psychologické poradenství

Je také podstatnou součástí psychologické praxe, je zaměřena spíše na aktuální zvládnutí náročné situace, může mít charakter KRIZOVÉ INTERVENCE, a na rozdíl od psychoterapie neusiluje o hlubší a dlouhodobější změnu (např. v osobnosti).

Patří zde „Těžké životní situace“

  • pomoc dospělým a dětem překonat smrt blízkého člověka, závažnou nemoc, rozvod a traumata adopce. Pomoc rodině těžkou situaci s nemocným zvládnout.
  • Dále ztráta zaměstnání a životních jistot apod.
  • prožívání deprese,ztráty smyslu života

V psychologickém poradenství a psychoterapii lze použít nejrůznější přístupy, postupy a metody – dle zaměření psychoterapeuta (tzv. „psychoterapeutické školy“). Od hypnoterapie přes práci s pískem (sand tray a sand play) a dalšími projektivními metodami a symbolickým materiálem (včetně práce se sny, kresbou, kreativními kartami apod).
Psychoterapeutické sezení trvá obvykle hodinu a klient si musí předem dohodnout termín.