Psychodiagnostika

Psychodiagnostika umožňuje s využitím klinických a testových metod zkoumat širokou oblast psychických funkcí od všeobecné úrovně rozumových schopností po konkrétnější-paměť, pozornost, dále se také zaměřuje na zkoumání osobnosti, strategií zvládání stresu a další. Nedílnou součástí psychodiagnostiky je také diagnostika psychopatologie. Zde se zaměřujeme na diagnostiku dětí, dospívajících i dospělých.

„Psychodiagnostika je soubor metod a postupů postihujících úroveň vývoje člověka, vlastnosti jeho osobnosti, jeho aktuální stav, přítomnost symptomů a syndromů, potenciální možnosti dalšího rozvoje.“

Hartl, Hartlová, 2004, s. 424