Neuropsychologie

Zaměřuje se na diagnostiku kognitivních (poznávacích), exekutivních a mnestických funkcí za použití specializovaných neuropsychologických diagnostických metod.

Provádíme je u klientů dospělých i dětských, většinou na žádost neurologa, neurochirurga nebo dalších specialistů. Jde např. o posouzení u klientů, kteří utrpěli úraz hlavy s krvácením do mozku, úraz páteře, neurologická onemocnění, po cévních mozkových příhodách, po srdečním infarktu, dále pak po onemocněních, která mají vliv na poznávací (kognitivní) funkce, nejčastěji na výkonnost paměťových funkcí.